Skip to main content

Декабрь 2010

Стисла історія антифашистського руху

У даному відеоролику розповідається про історію антифашистського руху, розглядаються основні етапи його розвитку, демонструється політичний спектр учасників опору, аналізуються класові коріння фашистської ідеології, її спрямованість і методи діяльності.

Краткая история антифашистского движения

В данном видеоролике рассказывается об истории антифашистского движения, рассматриваются основные этапы его развития, демонстрируется политический спектр участников сопротивления, анализируются классовые корни фашистской идеологии, ее направленность и методы деятельности.

Партия "СВОБОДА" стала прикритием для НЕОНАЦИСТОВ

Партия "Свобода" стала родной матерью для банд уличных неонацистов. Несмотря на то, что она участвует в выборах ВСЕХ уровней, в партии не стесняются иметь дело с юными ксенофобами с мелкокриминальными наклонностями.

Партія "СВОБОДА" стала прикриттям для НЕОНАЦИСТІВ

Партія „Свобода” стала рідною матусею банд вуличних неонацистів. Не дивлячись на те, що вона бере участь у виборах УСІХ рівнів, у партії не соромляться мати справу із юними ксенофобами із дрібнокримінальними нахилами.

Мавпостраус ВО «Свобода» (ФОТО)

Партія „Свобода” стала рідною матусею банд вуличних неонацистів. Не дивлячись на те, що вона бере участь у виборах УСІХ рівнів, у партії не соромляться мати справу із юними ксенофобами із дрібнокримінальними нахилами. Кадровий резерв на який вона орієнтується безпосередньо вказує на те, які справжні цілі стоять за дуже абстрактними і тому привабливими для нерозбірливих людей гаслами. Справи важать більше від слів, а ідеї значно важливіше від телереклами.

Мавпостраус ВО «Свобода» (ФОТО)

Мавпостраус ВО «Свобода» (ФОТО)